โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือ Gas Chromatograph-Mass Spectrometer (GC-MS) วันที่ 26-27 ตุลาคม 2566

10/01/2024 NTwebuser 0

           โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือ Gas Chromatograph-Mass Spectrometer (GC-MS) วันที่ 26-27 ตุลาคม 2566 ณ สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ ม.อ.          หัวข้อบรรยายเกี่ยวกับหลักการทำงานและพื้นฐานการดูแลเครื่องมือ Gas Chromatograph-Mass […]

การประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN) ครั้งที่2/2566

03/01/2024 NTwebuser 0

การประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN) ครั้งที่2/2566 ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประชาสัมพันธ์การประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

23/11/2023 NTwebuser 0

ประชาสัมพันธ์กำหนดการการประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาและชมบูธนิทรรศการเครื่องวิทยาศาสตร์จากบริษัทฯ ผู้ผลิต นำเข้า และจัดจำหน่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลกกว่า 50 บริษัทฯ โดยภายในงานรวบรวมเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ซึ่งตอบโจทย์งานวิจัยทุกแขนงในหน่วยงานภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม […]

การประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN) ครั้งที่ 1/2566

30/06/2023 NTwebuser 0

การประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN) ครั้งที่1/2566 ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุม 301 อาคารมหามกุฏ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

การประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN) ครั้งที่2/2565

19/12/2022 NTwebuser 0

การประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN) ครั้งที่2/2565 ระหว่างวันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2565 ณ อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธาน

Thailand Scientific Equipment Center Network Conference

07/09/2022 NTwebuser 0

ประชาสัมพันธ์ หัวข้อสัมมนาของ Thailand Scientific Equipment  Center Network (TSEN) ในงาน Thailand Lab International 2022 วันที่ 16 กันยายน 2565 ห้อง MR218 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

การประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (TSEN) ครั้งที่ 1/2565 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

25/07/2022 NTwebuser 0

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ( TSEN ) ครั้งที่ 1/2565 เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการด้านการวิเคราะห์ทดสอบของสมาชิกเครือข่าย ระหว่างวันที่ 21-22   กรกฎาคม 2565 โดยมีสมาชิกเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า 300 คน