โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือ Gas Chromatograph-Mass Spectrometer (GC-MS) วันที่ 26-27 ตุลาคม 2566

10/01/2024 NTwebuser 0

           โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือ Gas Chromatograph-Mass Spectrometer (GC-MS) วันที่ 26-27 ตุลาคม 2566 ณ สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ ม.อ.          หัวข้อบรรยายเกี่ยวกับหลักการทำงานและพื้นฐานการดูแลเครื่องมือ Gas Chromatograph-Mass […]

การประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN) ครั้งที่2/2566

03/01/2024 NTwebuser 0

การประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN) ครั้งที่2/2566 ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์