ประชาสัมพันธ์การประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

23/11/2023 NTwebuser 0

ประชาสัมพันธ์กำหนดการการประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาและชมบูธนิทรรศการเครื่องวิทยาศาสตร์จากบริษัทฯ ผู้ผลิต นำเข้า และจัดจำหน่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลกกว่า 50 บริษัทฯ โดยภายในงานรวบรวมเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ซึ่งตอบโจทย์งานวิจัยทุกแขนงในหน่วยงานภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม […]