โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือ Gas Chromatograph-Mass Spectrometer (GC-MS) วันที่ 26-27 ตุลาคม 2566

แชร์บทความของเรา

Facebook
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือ Gas Chromatograph-Mass Spectrometer (GC-MS) วันที่ 26-27 ตุลาคม 2566 ณ สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ ม.อ. หัวข้อบรรยายเกี่ยวกับหลักการทำงานและพื้นฐานการดูแลเครื่องมือ Gas Chromatograph-Mass Spectrometer รวมถึงการฝึกเชิงปฏิบติในการเรียนรู้ขั้นตอนการถอดประกอบเครื่องมืออยากถูกต้อง เพื่อป้องกันความเสียหาย และสามารถทำความสะอาดส่วนประกอบสำคัญได้ เช่น Ion source, Quadruple เพื่อรักษาประสิทธิภาพของเครื่องมือให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ
CET-12
CET-11
CET-10
CET-09
CET-08
CET-07
CET-06
CET-05
CET-04
CET-03
CET-02
CET-01
CET-17
CET-16
CET-15
CET-14
CET-13

ที่เกี่ยวข้อง

Chat with TSEN

ติดต่อสอบถาม
เครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย