ประชาสัมพันธ์การประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN) ครั้งที่ 2/2566

แชร์บทความของเรา

Facebook

ประชาสัมพันธ์กำหนดการการประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
และชมบูธนิทรรศการเครื่องวิทยาศาสตร์จากบริษัทฯ ผู้ผลิต นำเข้า และจัดจำหน่ายเครื่องมือวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลกกว่า 50 บริษัทฯ โดยภายในงานรวบรวมเครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ซึ่งตอบโจทย์งานวิจัยทุกแขนงในหน่วยงานภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม ที่นำมารวมไว้ที่งานประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖

ที่เกี่ยวข้อง

Chat with TSEN

ติดต่อสอบถาม
เครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย