NCTC ร่วมเฉลิมฉลองประเพณีสงกรานต์ ปีใหม่ไทย 2562

ภาพบรรยายกาศของ NCTC ร่วมเฉลิมฉลองประเพณีสงกรานต์ ปีใหม่ไทย 2562
และร่วมรดน้ำขอพรผู้ใหญ่

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*