NCTC ร่วมเฉลิมฉลองประเพณีสงกรานต์ ปีใหม่ไทย 2562

ภาพบรรยายกาศของ NCTC ร่วมเฉลิมฉลองประเพณีสงกรานต์ ปีใหม่ไทย 2562
และร่วมรดน้ำขอพรผู้ใหญ่

ที่เกี่ยวข้อง

การประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN) ครั้งที่2/2566

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือ Gas Chromatograph-Mass Spectrometer (GC-MS) วันที่ 26-27 ตุลาคม 2566

ติดต่อเรา