โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือ Gas Chromatograph-Mass Spectrometer (GC-MS) วันที่ 26-27 ตุลาคม 2566

           โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือ Gas Chromatograph-Mass Spectrometer (GC-MS) วันที่ 26-27 ตุลาคม 2566 ณ สำนักเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการทดสอบ ม.อ.

          หัวข้อบรรยายเกี่ยวกับหลักการทำงานและพื้นฐานการดูแลเครื่องมือ Gas Chromatograph-Mass Spectrometer รวมถึงการฝึกเชิงปฏิบติในการเรียนรู้ขั้นตอนการถอดประกอบเครื่องมืออยากถูกต้อง เพื่อป้องกันความเสียหาย และสามารถทำความสะอาดส่วนประกอบสำคัญได้ เช่น Ion source, Quadruple เพื่อรักษาประสิทธิภาพของเครื่องมือให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*