เรื่องราวที่น่าสนใจ

image001
ภาพขยายจากกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดของผักกระสัง
image001
การพิสูจน์หาคราบสนิมบนพื้นผิว
Logo Fallback - edit
Cannabis under the scanning electron microscope
image001
วิเคราะห์ตัวอย่าง “ไมโครพลาสติก (Microplastics)” ด้วยเทคนิค High Resolution Raman Spectroscopy
Logo Fallback - edit
การวัดค่าสีด้วยเทคนิค UV-VIS-NIR SPECTROPHOTOMETER
0_กัญขาประกอบไปด้วยอะไรบ้าง
กัญชาประกอบไปด้วยอะไรบ้าง
Logo Fallback - edit
การหาปริมาณแอลกอฮอล์ในเจลล้างมือด้วย FTIR-ATR
Logo Fallback - edit
เทคนิคมาลดิ-ทอฟ เอ็มเอส (MALDI-TOF MS) สำหรับงานวิเคราะห์น้ำหนักโมเลกุลของสาร
Logo Fallback - edit
การเตรียมตัวอย่างยุงลายระยะตัวเต็มวัยเพื่อศึกษาด้วย กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope / SEM)
Logo Fallback - edit
การศึกษาอนุมูลอิสระในกาแฟคั่ว ด้วยเทคนิค Electron Paramagnetic Resonance (EPR)

Chat with TSEN

ติดต่อสอบถาม
เครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย