สัมนาเชิงปฏิบัติการ  ” วิธีการบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ

กลุ่มเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN)” ได้มีการจัดสัมนาเชิงปฏิบัติการ  ” วิธีการบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ ” โดยมีการถ่ายทอดประสบการณ์และเทคนิคสำคัญในการดูแลและซ่อมแซมเครื่องมือชั้นสูง จากผู้เชี่ยวชาญจากทุกศูนย์เครื่องมือฯ ทั่วประเทศ   อีกทั้งยังมีการนำเสนอความก้าวล้ำด้านเทคโนโลยีของ WATER BATH SHAKER ที่พัฒนาขึ้นโดย NCTC ให้ผู้ร่วมสัมนาทุกท่าน  

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*