สัมนาเชิงปฏิบัติการ  ” วิธีการบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ

กลุ่มเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN)” ได้มีการจัดสัมนาเชิงปฏิบัติการ  ” วิธีการบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ ” โดยมีการถ่ายทอดประสบการณ์และเทคนิคสำคัญในการดูแลและซ่อมแซมเครื่องมือชั้นสูง จากผู้เชี่ยวชาญจากทุกศูนย์เครื่องมือฯ ทั่วประเทศ   อีกทั้งยังมีการนำเสนอความก้าวล้ำด้านเทคโนโลยีของ WATER BATH SHAKER ที่พัฒนาขึ้นโดย NCTC ให้ผู้ร่วมสัมนาทุกท่าน  

ที่เกี่ยวข้อง

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือ Gas Chromatograph-Mass Spectrometer (GC-MS) วันที่ 26-27 ตุลาคม 2566

การประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN) ครั้งที่2/2566

ติดต่อเรา