ศูนย์เครื่องมือวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Chromatography/Mass spectrometry

Gas Chromatograph-Mass Spectrometer/
Mass Spectrometer
 • Agilent Technologies
  /7890GC, 7000C, Triple Quad
 • 02-2188233
 • strec@chula.ac.th
GAS CHROMATORAPH
 • SHIMADZU/GC-2010
 • 02-2188233
 • strec@chula.ac.th
High Performance Liquid Chromatograph
 • Alltech/Alltech
 • 02-2188233
 • strec@chula.ac.th
High Performance Liquid Chromatography
 • Varian/Prostar 626
 • 02-2188233
 • strec@chula.ac.th
JEOL SpiralTOF MALDI Imaging-TOF/TOF Mass Spectrometer
 • JEOL/JMS-S3000
 • 02-2188233
 • strec@chula.ac.th

Elemental Analysis

ELEMENTAL ANALYZER
 • THERMO/FLASH 2000
 • 02-2188233
 • strec@chula.ac.th
ELEMENTAL ANALYZER
 • LECO/LECO628
 • 02-2188233
 • strec@chula.ac.th
Atomic Absorption Spectrophotometer
 • Varian/AA280FS
 • 02-2188233
 • strec@chula.ac.th
Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry
 • Thermo Fisher Scientific
  /iCAP Qc
 • 02-2188233
 • strec@chula.ac.th

Optical Emission Spectrometer (Spark-OES)

 • BRUKER/Q8 MAGELLAN
 • 02-2188233
 • strec@chula.ac.th

Fundamental

Fire Tester
 • FTT/UL-94
 • 02-2188233
 • strec@chula.ac.th

Glass Blowing

 • B+C/TYP 615 U II
 • 02-2188233
 • strec@chula.ac.th

Material Properties

Differential Scanning Calorimeter
 • NETZSCH/204 F1 Phoenix
 • 02-2188233
 • strec@chula.ac.th
Dynamic Mechanical Analyzer
 • NETZSCH/DMA 242E
 • 02-2188233
 • strec@chula.ac.th
Particle Size Analyser (Distribution-Laser-PSD)
 • Malvern/Mastersizer 3000
 • 02-2188233
 • strec@chula.ac.th
Limiting Oxygen Index Tester
 • Stanton Redcroft and FTT
  /Model PL and Model POI
 • 02-2188233
 • strec@chula.ac.th

Simultaneous Thermal Analyzer

 • NETZSCH/449 F3
 • 02-2188233
 • strec@chula.ac.th

Surface Roughness Tester

 • Mitutoyo
  /SURFTEST SV - 3000
 • 02-2188233
 • strec@chula.ac.th

Thermogravimetric Analyzer

 • NETZSCH/209 F3 Tarsus
 • 02-2188233
 • strec@chula.ac.th

Universal Testing Machine

 • Dartec/M1000/RF-2
 • 02-2188233
 • strec@chula.ac.th

Universal Testing Machine

 • Shimadzu/DSS-10T
 • 02-2188233
 • strec@chula.ac.th

Universal Testing Machine

 • Hounsfield/H10 KM
 • 02-2188233
 • strec@chula.ac.th

Zetasizer

 • Malvern Panalytical/ZSP
 • 02-2188233
 • strec@chula.ac.th

Rock Well Hardness Tester

 • ZWICK/ZHR 8150LK
 • 02-2188233
 • strec@chula.ac.th

Vicker Hardness Tester

 • Zwick/Model Zwick-3212
 • 02-2188233
 • strec@chula.ac.th

Bomb Calorimeter

 • Leco/AC-500
 • 02-2188233
 • strec@chula.ac.th

Dilatometer

 • NETZSCH
  /DIL 402 Expedis
 • 02-2188233
 • strec@chula.ac.th

Moisture Analyzer

 • Sartorius/MA-150
 • 02-2188233
 • strec@chula.ac.th

Microscopy

Microscope (Confocal)

 • Olympus/Fluoview FV 10i
 • 02-2188233
 • strec@chula.ac.th

Scanning Probe Microscope

 • Veco/NanoScope IV
 • 02-2188233
 • strec@chula.ac.th

Transmission Electron Microscope

 • JEOL/JEM-2100
 • 02-2188233
 • strec@chula.ac.th

Transmission Electron Microscope

 • JEOL/JEM-1400
 • 02-2188233
 • strec@chula.ac.th

Field Emission Scanning Electron Microscope and Energy Dispersive X-Ray Spectrometer

 • JEOL, Oxford
  /FE-SEM model JSM-7610F EDS model X-MaxN 20
 • 02-2188233
 • strec@chula.ac.th

Scanning Electron Microscope and Energy Dispersive X-Ray Spectrometer

 • JEOL/JSM-6610LV
  EDS model X-MaxN 50
 • 02-2188233
 • strec@chula.ac.th

Scanning Electron Microscope and Energy Dispersive X-Ray Spectrometer (SEM-EDS)

 • JEOL/ Oxford
  SEM model JSM-IT300 และ EDS model X-MaxN 20
 • 02-2188233
 • strec@chula.ac.th

Scanning Electron Microscope and Energy Dispersive X-Ray Spectrometer

 • JEOL/SEM model
  JSM-IT-500HR และ
  EDS model JED-2300
 • 02-2188233
 • strec@chula.ac.th

Polarized Light Microscope

 • Olympus/Olympus BX53
 • 02-2188233
 • strec@chula.ac.th

Sample Preparation

Inductive Remelting Unit

 • Linn High Therm
  /Lifumat-M-3.3T-Vac
 • 02-2188233
 • strec@chula.ac.th

Sample Preparation for TEM

 • LEICA/LEICA EM UC 7
 • 02-2188233
 • strec@chula.ac.th

Struers Instrument , Unitom-5, Accutom-50, Mesotom

 • Struers/Unitom-5
  ,Accutom-50,Mesotom
 • 02-2188233
 • strec@chula.ac.th

Coating, Drying

 • Quorum, Leica
  /Q150R, EM CPD300
 • 02-2188233
 • strec@chula.ac.th

Spectroscopy

Electron paramagnetic resonance

 • BRUKER/EMX microX
 • 02-2188233
 • strec@chula.ac.th

Fourier Transform Infrared Spectrometer

 • Perkin Elmer/Spectrum One
 • 02-2188233
 • strec@chula.ac.th

UV Visible Near Infrared Spectrometer

 • Perkin Elmer/Lambda 950
 • 02-2188233
 • strec@chula.ac.th

Fourier Transform Nuclear Magnetic Resonance Spectrometer 300 MHz

 • BRUKER/Fourier 300
 • 02-2188233
 • strec@chula.ac.th

Fourier Transform Nuclear Magnetic Resonance Spectrometer 400 MHz.

 • BRUKER/Avance III HD (Ascend 400 WB)
 • 02-2188233
 • strec@chula.ac.th

Fourier Transform Nuclear Magnetic Resonance Spectrometer 500 MHz

 • BRUKER/Avance III HD
 • 02-2188233
 • strec@chula.ac.th

X-Ray Technique

Micro CT

 • BRUKER/SKYSCAN 1173
 • 02-2188233
 • strec@chula.ac.th

X-Ray Diffraction

 • BRUKER/D8-Discover
 • 02-2188233
 • strec@chula.ac.th

Wavelength Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometer

 • BRUKER/S8 Tiger
 • 02-2188233
 • strec@chula.ac.th