ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Chromatography/Mass spectrometry

Gas Chromatography/Mass spectrometry with Haedspace Autosampler
 • Shimadzu/GCMS-QP2010
  Ultra with HS-20
 • 0 2117 6850 ext 0, 6899
 • nctc@nstda.or.th
Gas Chromatography - Mass Spectrometry / Mass Spectrometry (GC-MS/MS)
 • SHIMADZU/TQ8050
 • 0 2117 6850 ext 0, 6899
 • nctc@nstda.or.th
Liquid Chromatography - Mass Spectrometry / Mass Spectrometry (LC-MS/MS)
 • SCIEX/QTRAP6500
 • 0 2117 6850 ext 0, 6899
 • nctc@nstda.or.th
Liquid Chromatography - Mass Spectrometry / Mass Spectrometry (LC-MS/MS)
 • SHIMADZU/LCMS-8060
 • 0 2117 6850 ext 0, 6899
 • nctc@nstda.or.th
Gas Chromatography with TCD BID for gas
 • SHIMADZU/Nexis GC-2030
 • 0 2117 6850 ext 0, 6899
 • nctc@nstda.or.th
HPLC (Analysis of amino acids)
 • SHIMADZU/Prominence
 • 0 2117 6850 ext 0, 6899
 • nctc@nstda.or.th
HPLC-FLD with Amino Acid Analysis System
 • SHIMADZU/Prominence
 • 0 2117 6850 ext 0, 6899
 • nctc@nstda.or.th
HPLC-PDA/RI
 • SHIMADZU/Prominence
 • 0 2117 6850 ext 0, 6899
 • nctc@nstda.or.th
LC-MS QTOF
 • SCIEX/X500R
 • 0 2117 6850 ext 0, 6899
 • nctc@nstda.or.th

Elemental Analysis

Inductively Coupled Plasma - Atomic Emission Spectroscopy (ICP-AES)
 • SHIMADZU/ICPE-9820
 • 0 2117 6850 ext 0, 6899
 • nctc@nstda.or.th
Inductively Coupled Plasma - Mass Spectrometry (ICP-MS)
 • SHIMADZU/ICPMS-2030
 • 0 2117 6850 ext 0, 6899
 • nctc@nstda.or.th

Material Properties

Thermal Desorption System (TD)
 • GL Sciences/TD 2530
 • 0 2117 6850 ext 0, 6899
 • nctc@nstda.or.th
Melt Flow Indexer
 • CEAST/MF30
 • 0 2117 6850 ext 0, 6899
 • nctc@nstda.or.th
Heat Distortion Tester
 • Yasuda/No.148-HD
 • 0 2117 6850 ext 0, 6899
 • nctc@nstda.or.th
Thermogravimetric Analysis (TGA) and differential thermal analysis (DTA)
 • SHIMADZU/DTG-60AH
 • 0 2117 6850 ext 0, 6899
 • nctc@nstda.or.th
Differential Scanning Calorimeter (DSC)
 • SHIMADZU/DSC-60A Plus
 • 0 2117 6850 ext 0, 6899
 • nctc@nstda.or.th
Thermomechanical Analyzer (TMA)
 • SHIMADZU/TMA-60H
 • 0 2117 6850 ext 0, 6899
 • nctc@nstda.or.th
Texture analyzer
 • SHIMADZU/EZ-Test(EZ-LX)
 • 0 2117 6850 ext 0, 6899
 • nctc@nstda.or.th

Microscopy

Field Emission Scanning Electron Microscopes
 • HITACHI/SU5000
 • 0 2117 6850 ext 0, 6899
 • nctc@nstda.or.th
Field Emission Scanning Electron Microscopes​
 • HITACHI/SU8030
 • 0 2117 6850 ext 0, 6899
 • nctc@nstda.or.th
Field Emission Scanning Electron Microscopes​
 • HITACHI/SU8230
 • 0 2117 6850 ext 0, 6899
 • nctc@nstda.or.th
Transmission Electron Microscopy
 • JEOL/JEM-2100Plus
 • 0 2117 6850 ext 0, 6899
 • nctc@nstda.or.th
Microscope
(Optical with NIS software)
 • Nikon/Eclipse LV-100N
 • 0 2117 6850 ext 0, 6899
 • nctc@nstda.or.th
Nano Search Microscope
 • SHIMADZU/OLS 4500
 • 0 2117 6850 ext 0, 6899
 • nctc@nstda.or.th
Atomic Force Microscope (Vacuum)
 • HITACHI/5300E
 • 0 2117 6850 ext 0, 6899
 • nctc@nstda.or.th
Atomic Force Microscope (Automation)
 • HITACHI/5500M
 • 0 2117 6850 ext 0, 6899
 • nctc@nstda.or.th
Microscope (3D Digital)
 • HIROX/RH2000
 • 0 2117 6850 ext 0, 6899
 • nctc@nstda.or.th
Microscope (Optical)
 • Nikon/LV150
 • 0 2117 6850 ext 0, 6899
 • nctc@nstda.or.th
3D Tomography TEM
 • Hitachi/HT7800
 • 0 2117 6850 ext 0, 6899
 • nctc@nstda.or.th
Imaging mass microscope
 • SHIMADZU/IMScope TRIO
 • 0 2117 6850 ext 0, 6899
 • nctc@nstda.or.th
Infrared microscope
 • SHIMADZU/IRTracer-100AH
 • 0 2117 6850 ext 0, 6899
 • nctc@nstda.or.th

Sample Preparation

Ion Milling Machine
 • HITACHI/IM-4000
 • 0 2117 6850 ext 0, 6899
 • nctc@nstda.or.th
Sputter Coater
(Rotary-Pumped)
 • Quorum Technologies
  /Q150RS
 • 0 2117 6850 ext 0, 6899
 • nctc@nstda.or.th
Sample Cutting Machine
 • Struers/Accutom-100
 • 0 2117 6850 ext 0, 6899
 • nctc@nstda.or.th
Hot mounting
 • Struers/CitoPress-10
 • 0 2117 6850 ext 0, 6899
 • nctc@nstda.or.th
Vacuum Impregnation/ Cold mounting
 • Struers/CitoVac
 • 0 2117 6850 ext 0, 6899
 • nctc@nstda.or.th
Polishing Machine
 • Struers/Tegramin-30
 • 0 2117 6850 ext 0, 6899
 • nctc@nstda.or.th
Automatic specimen cleaning unit
 • Struers/Lavamin
 • 0 2117 6850 ext 0, 6899
 • nctc@nstda.or.th
Critical Point Dryer
 • Quorum/K850
 • 0 2117 6850 ext 0, 6899
 • nctc@nstda.or.th
Cryogenic Grinder (Freezer Mill)
 • SPEX SamplePrep/6775
 • 0 2117 6850 ext 0, 6899
 • nctc@nstda.or.th
Shatterbox
 • SPEX SamplePrep/8530
 • 0 2117 6850 ext 0, 6899
 • nctc@nstda.or.th
X-Press
 • SPEX SamplePrep/3636
 • 0 2117 6850 ext 0, 6899
 • nctc@nstda.or.th
Microwave Digestion
 • SCP SCIENCE/MiniWAVE
 • 0 2117 6850 ext 0, 6899
 • nctc@nstda.or.th
Robotic and Multi Purpose Sample
 • LCTech/FREESTYLE
 • 0 2117 6850 ext 0, 6899
 • nctc@nstda.or.th

Spectroscopy

UV-VIS-NIR Spectrophotometer
 • SHIMADZU/UV-3600 Plus
 • 0 2117 6850 ext 0, 6899
 • nctc@nstda.or.th
Raman Microscope Spectroscopy
 • HORIBA/LabRAM HR Evolution
 • 0 2117 6850 ext 0, 6899
 • nctc@nstda.or.th

X-Ray Technique

Energy Dispersive X-ray Fluorescence
 • EDAX/Orbis PC
 • 0 2117 6850 ext 0, 6899
 • nctc@nstda.or.th
Wavelength Dispersive
X-Ray Fluorescence
 • Thermo Fisher Scientific
  /ARL PERFORM’X
 • 0 2117 6850 ext 0, 6899
 • nctc@nstda.or.th
Single Crystal X-Ray Diffractometer
 • BRUKER/D8 Venture
 • 0 2117 6850 ext 0, 6899
 • nctc@nstda.or.th
X-Ray Diffractometer
 • BRUKER/D8 ADVANCE
 • 0 2117 6850 ext 0, 6899
 • nctc@nstda.or.th
Small Angle X-ray Scattering
 • Anton-Paar/SAXSPoint 2.0
 • 0 2117 6850 ext 0, 6899
 • nctc@nstda.or.th
X-Ray Photoelectron Spectrometer
 • KRATOS/AXIS SUPRA
 • 0 2117 6850 ext 0, 6899
 • nctc@nstda.or.th