วิดีโอสอนการใช้งานเครื่องมือ

วิธีการใช้งานเครื่อง Atomic Force Microscope (HITACHI/AFM5500M)
วิธีการใช้งานเครื่อง Auto Injection AOC-6000 Shimadzu ที่ต่อเข้ากับเครื่อง GC-MS TQ8050
วิธีการใช้งานเครื่อง CitoPress 10
วิธีการใช้งานเครื่อง Gas Chromatography Mass spectrometer
วิธีการใช้งานเครื่อง HITACHI SU5000
วิธีการใช้งานเครื่อง HITACHI SU8030
วิธีการใช้งานเครื่อง HITACHI SU8230
วิธีการใช้งานเครื่อง Impact Tester (Resil)(CEAST/Resil IMPACTOR)
วิธีการใช้งานเครื่อง Inductively Coupled Plasma-Atomic Emission Spectroscopy (ICP-AES)(ICPE-9820) Shimadzu
วิธีการใช้งานเครื่อง Ion-Milling IM 4000
วิธีการใช้งานเครื่อง Micro-EDXRF
วิธีการใช้งานเครื่อง Microplate spectrophotometers Multiska GO Thermo Scientific
วิธีการใช้งานเครื่อง Quorum Q150RS
วิธีการใช้งานเครื่อง Single Crystal X-Ray Diffraction
วิธีการใช้งานเครื่อง Struers Accutom-100
วิธีการใช้งานเครื่อง TEM (JEM-2100Plus) เบื้องต้น
วิธีการใช้งานเครื่อง Texture Analyzer (Shimadzu/EZ-LX)
วิธีการใช้งานเครื่อง Transmission Electron Microscope (HITACHI/HT7800)
วิธีการใช้งานเครื่อง Transmission Electron Microscope (HITACHI/HT7800)
วิธีการใช้งานเครื่อง Transmission Electron Microscope (JEOL/JEM-2100plus)
วิธีการใช้งานเครื่อง Universal Testing Machine (Instron/8801)
วิธีการใช้งานเครื่อง Universal Testing Machine (Instron/8872)
วิธีการใช้งานเครื่อง Vacuum cold mounting Struers CitoVac
วิธีการใช้งานเครื่อง Wavelength Dispersive X-ray Fluorescence Spectro meter (Thermo Fisher Scientific/ARL Perform’X)
วิธีการใช้งานเครื่องชั่งน้ำหนัก (Analytical Balance with Density Determination Kit)(OHAUS/AX224e)

Chat with TSEN

ติดต่อสอบถาม
เครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย