วิชาการล้วนๆ

Logo Fallback - edit
การศึกษารูปแบบพลังงานและการกำเนิด ของสัญญาณ Backscattered Electron (BSE) จากภาพ Scanning Electron Microscope (SEM)

Chat with TSEN

ติดต่อสอบถาม
เครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย