รศ.ดร.วรภัทร ลัคนทินวงศ์ รองประธานเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN) มอบของที่ระลึก ให้ตัวแทน CENTRAL LAB THAI ในการเข้าเยี่ยมชม LAB อย่างเป็นทางการ

รศ.ดร.วรภัทร ลัคนทินวงศ์ รองประธานเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN) มอบของที่ระลึก ให้ตัวแทน CENTRAL LAB THAI  ในการเข้าเยี่ยมชม LAB อย่างเป็นทางการ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*