มาตรฐานที่ใช้ทดสอบและเครื่องมือที่รองรับ

AASHTO HS20-44
AOAC 954.02
Fat in animal feed
AOAC 978.10
Fiber (crude)in animal feed and pet
AOAC 985.29
Total Dietary Fibre in Foods
ASM Handbook V.9
Metallographic investigationfor Metals alloy and metal product and steel weldand alloy according
ASTM : A247-06
Standard Test Method for Evaluatingthe Microstructure of Graphite in Iron Castings
ASTM : A370-17
ASTM : B761-97
ASTM : C1365-98
ASTM : C1605-04
ASTM : C958-92
ASTM : D1052
Measuring Rubber Deterioration—Cut Growth Using Ross Flexing Apparatus

Chat with TSEN

ติดต่อสอบถาม
เครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย