ดร.ณฏฐพล (์ NCTC ) มอบของที่ระลึกและกล่าวขอบคุณสมาชิก TSEN

ดร.ณฏฐพล (์ NCTC ) มอบของที่ระลึกให้คุณอุทัย และ คุณสัตยา และกล่าวขอบคุณสมาชิก TSEN พร้อมปิดการสัมนาเชิงปฏิบัติการ งานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือ งานนี้ได้ประโยชน์สูงสุดทั่วทุกมหาลัย ทั่วประเทศ

ที่เกี่ยวข้อง

การประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN) ครั้งที่2/2566

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือ Gas Chromatograph-Mass Spectrometer (GC-MS) วันที่ 26-27 ตุลาคม 2566

ติดต่อเรา