ดร.ณฏฐพล (์ NCTC ) มอบของที่ระลึกและกล่าวขอบคุณสมาชิก TSEN

ดร.ณฏฐพล (์ NCTC ) มอบของที่ระลึกให้คุณอุทัย และ คุณสัตยา และกล่าวขอบคุณสมาชิก TSEN พร้อมปิดการสัมนาเชิงปฏิบัติการ งานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือ งานนี้ได้ประโยชน์สูงสุดทั่วทุกมหาลัย ทั่วประเทศ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*