การประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN) ครั้งที่2/2566

การประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN) ครั้งที่2/2566 ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*