การประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย (TSEN) ครั้งที่ 1/2565 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ( TSEN ) ครั้งที่ 1/2565 เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการด้านการวิเคราะห์ทดสอบของสมาชิกเครือข่าย ระหว่างวันที่ 21-22   กรกฎาคม 2565 โดยมีสมาชิกเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า 300 คน

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*