สมาชิก TSEN ร่วมถ่ายภาพ ก่อนการประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย

ที่เกี่ยวข้อง

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือ Gas Chromatograph-Mass Spectrometer (GC-MS) วันที่ 26-27 ตุลาคม 2566

การประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN) ครั้งที่2/2566

ติดต่อเรา