วิธีการใช้งานเครื่อง Auto Injection AOC-6000 Shimadzu ที่ต่อเข้ากับเครื่อง GC-MS TQ8050

Play Video
Play Video
Play Video

Chat with TSEN

ติดต่อสอบถาม
เครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย