การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัดทางเคมี (21-22 ก.พ. 2561)

08/01/2018 La-orngdao Sudla 0

ขอเชิญร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัดทางเคมี ด้วย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เทคโนธานี คลองห้า ร่วมกับศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. และเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN) กำหนดจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัดทางเคมี โดยผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เทคโนธานี คลองห้า ในวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) […]