การประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 1/2561

08/12/2017 admin 0

การประชุมเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN) ครั้งที่ 1/2561 เริ่มต้นตามกำหนดการ ได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานของ TSEN

บรรยากาศงานเลี้ยงยามเย็น กลุ่มเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN) ณ ร้านปะการัง อิ่มกันถ้วนหน้า ขอบคุณ ดร.วิชญา กันบัว (ม.บูรพา)

07/12/2017 admin 0

บรรยากาศงานเลี้ยงยามเย็น กลุ่มเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN) ณ ร้านปะการัง อิ่มกันถ้วนหน้า ขอบคุณ ดร.วิชญา กันบัว (ม.บูรพา)

รศ.ดร.วรภัทร ลัคนทินวงศ์ รองประธานเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN) มอบของที่ระลึก ให้ตัวแทน CENTRAL LAB THAI ในการเข้าเยี่ยมชม LAB อย่างเป็นทางการ

07/12/2017 admin 0

รศ.ดร.วรภัทร ลัคนทินวงศ์ รองประธานเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (TSEN) มอบของที่ระลึก ให้ตัวแทน CENTRAL LAB THAI  ในการเข้าเยี่ยมชม LAB อย่างเป็นทางการ

ดร.ณฏฐพล (์ NCTC ) มอบของที่ระลึกและกล่าวขอบคุณสมาชิก TSEN

01/12/2017 admin 0

ดร.ณฏฐพล (์ NCTC ) มอบของที่ระลึกให้คุณอุทัย และ คุณสัตยา และกล่าวขอบคุณสมาชิก TSEN พร้อมปิดการสัมนาเชิงปฏิบัติการ งานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือ งานนี้ได้ประโยชน์สูงสุดทั่วทุกมหาลัย ทั่วประเทศ