หน่วยบริการนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา​

Bioscience/Life science

Real time Polymerase Chain Reaction
 • BIO RAD/CFX 96 TOUCH
 • 0 3810 3185
 • sif@buu.ac.th

Chromatography/Mass spectrometry

High performance liquid chromatograph
 • Agilent /Infinity 1260
 • 0 3810 3185
 • sif@buu.ac.th

Elemental Analysis

Atomic absorption Spectrophotometer
 • Perkin Elmer
  /PinAAcle 900F
 • 0 3810 3185
 • sif@buu.ac.th

Fundamental

Hot air oven
 • Memmert/UF110
 • 0 3810 3185
 • sif@buu.ac.th
Furnaces
 • CARBOLITE/ELF11/14/201
 • 0 3810 3185
 • sif@buu.ac.th

Material Properties

Differential Scanning colorimeter
 • Perkin Elmer/Pyris Diamond
 • 0 3810 3185
 • sif@buu.ac.th

Microscopy

Scanning Electron Microscope
 • SEM LEO/LEO 1450 VP - EDS
 • 0 3810 3185
 • sif@buu.ac.th
Transmission Electron Microscope
 • TEM Philips/TECNAI 20
 • 0 3810 3185
 • sif@buu.ac.th

Sample Preparation

Critical Point Dryer
 • Polaron Range/
  CPD 7501
 • 0 3810 3185
 • sif@buu.ac.th
Rotary evaporator
 • Buchi/R 215
 • 0 3810 3185
 • sif@buu.ac.th
Ion sputter coater
 • Polaron Range/SC 7620
 • 0 3810 3185
 • sif@buu.ac.th
Ion sputter coater
 • Quorum/Q150R ER
 • 0 3810 3185
 • sif@buu.ac.th
Critical Point Dryer
 • Quorum/K850
 • 0 3810 3185
 • sif@buu.ac.th
Freeze dryer
 • SCANVAC
 • 0 3810 3185
 • sif@buu.ac.th

Spectroscopy

Fluorescence Spectrophotometer
 • Agilent/Cary eclipse
 • 0 3810 3185
 • sif@buu.ac.th
UV Visible Near Infrared Spectrometer (Diode array)
 • Agilent Technologies
  /cary 8454
 • 0 3810 3185
 • sif@buu.ac.th
Nuclear Magnetic Resonance Spectrometer
 • Bruker/Avance III HD 400
 • 0 3810 3185
 • sif@buu.ac.th
UV Visible Near Infrared Spectrometer
 • Shimadzu/UV-2600
 • 0 3810 3185
 • sif@buu.ac.th
Nuclear magnetic resonant spectrometer
 • Bruker/Avance Ultrashield 400
 • 0 3810 3185
 • sif@buu.ac.th