สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Biological

Anaerobic Chamber
 • Shel Lab/BACTRON300-2
 • ins-sci@kmitl.ac.th
 • 02-3298400-11 ต่อ 354,402
NanoDrop Spectrophotometer
 • Thermo Scientific
  /NanoDrop 2000C
 • ins-sci@kmitl.ac.th
 • 02-3298400-11 ต่อ 354,402
PCR Thermal Cycler
 • Biometra/TProfessional Basic
 • ins-sci@kmitl.ac.th
 • 02-3298400-11 ต่อ 354,402

Chromatography/Mass spectrometry

Gas Chromatograph-Mass Spectrometer (GC-MS)
 • Agilent/GC G1530N MS G2573A
 • ins-sci@kmitl.ac.th
 • 02-3298400-11 ต่อ 354,402
Gel permeation Chromatograph (GPC)
 • Waters/Waters 600 (Pump) Waters 2414 (Detector: RI)
 • ins-sci@kmitl.ac.th
 • 02-3298400-11 ต่อ 354,402
High Performance Liquid Chromatography (HPLC)
 • HITACHI/Chromaster, SEDEX
 • ins-sci@kmitl.ac.th
 • 02-3298400-11 ต่อ 354,402
Gel Permeation Chromatograph (GPC)
 • Shimadzu/Nexera Series
 • ins-sci@kmitl.ac.th
 • 02-3298400-11 ต่อ 354,402
Gas  Chromatograph  Mass  Spectrometer (GCMS)
 • Agilent  technologies
  /GC : 6890n, MS : 5973 inert
 • ins-sci@kmitl.ac.th
 • 02-3298400-11 ต่อ 354,402
Ion Chromatograph (IC)
 • Metrohm/940 Professional IC
 • ins-sci@kmitl.ac.th
 • 02-3298400-11 ต่อ 354,402

Elemental Analysis

TOC multi N/C 3100
 • Analytikjena/3100 , HT 1300 solids
 • ins-sci@kmitl.ac.th
 • 02-3298400-11 ต่อ 354,402
CHNS/O
 • Thermo scientific/FlashSmart
 • ins-sci@kmitl.ac.th
 • 02-3298400-11 ต่อ 354,402

Material Properties

Thermogravimetric Analysis
 • NETZSCH/TG 209 F3
 • ins-sci@kmitl.ac.th
 • 02-3298400-11 ต่อ 354,402
Differential Scanning Calorimeters
 • NETZSCH/DSC 204 F1
 • ins-sci@kmitl.ac.th
 • 02-3298400-11 ต่อ 354,402
Differential Scanning Calorimeters
 • TA instruments
  /Discovery DSC25
 • ins-sci@kmitl.ac.th
 • 02-3298400-11 ต่อ 354,402
Zetasizer
 • Malvern/Zetasizer-nano ZS
 • ins-sci@kmitl.ac.th
 • 02-3298400-11 ต่อ 354,402
Dynamic Mechanical Analyzer   (DMA)
 • METTLER TOLEDO
  /DMA/SDTA1+
 • ins-sci@kmitl.ac.th
 • 02-3298400-11 ต่อ 354,402
Thermogravimetric  Analyzer  (TGA)
 • NETZSCH/TG 209 F3 Tarsus
 • ins-sci@kmitl.ac.th
 • 02-3298400-11 ต่อ 354,402

Microscopy

Scanning Electron Microscope
 • FEI/QUANTA 250
 • ins-sci@kmitl.ac.th
 • 02-3298400-11 ต่อ 354,402
Contact Angle
 • DATAPHYSICS/OCA 20
 • ins-sci@kmitl.ac.th
 • 02-3298400-11 ต่อ 354,402

Sample Preparation

Furnace (เครื่องเก่า)
 • Nabertherm/GmbH L15/11/P320
 • ins-sci@kmitl.ac.th
 • 02-3298400-11 ต่อ 354,402
Furnace (เครื่องใหม่)
 • Nabertherm/GmbHTC03/14
 • ins-sci@kmitl.ac.th
 • 02-3298400-11 ต่อ 354,402
Autoclave
 •  Hirayama/HVE-50
 • ins-sci@kmitl.ac.th
 • 02-3298400-11 ต่อ 354,402
Freeze Dryer
 • Labconco/FreeZone 6
 • ins-sci@kmitl.ac.th
 • 02-3298400-11 ต่อ 354,402
Hot air oven
 • Contherm
 • ins-sci@kmitl.ac.th
 • 02-3298400-11 ต่อ 354,402
Refrigerated Centrifuge
 • Beckman Coulter
  /Allegra X-30R
 • ins-sci@kmitl.ac.th
 • 02-3298400-11 ต่อ 354,402
Rotary Evaporator
 • Heidolph/Hei-VAP Precision
 • ins-sci@kmitl.ac.th
 • 02-3298400-11 ต่อ 354,402
Water purifier
 • Thermo Scientific
  /Smart2Pure 12UV/UF
 • ins-sci@kmitl.ac.th
 • 02-3298400-11 ต่อ 354,402

Spectroscopy

Fourier Transform Infrared Spectroscopy
 • Thermo scientific/NICOLET 6700
 • ins-sci@kmitl.ac.th
 • 02-3298400-11 ต่อ 354,402
Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy 400 MHz
 • JEOL/JNM-ECZ400R/S1
 • ins-sci@kmitl.ac.th
 • 02-3298400-11 ต่อ 354,402
Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy (NMR) 500 MHz
 • JEOL/JNM-ECZ500R/S1
 • ins-sci@kmitl.ac.th
 • 02-3298400-11 ต่อ 354,402
UV-Vis spectrophotometer
 • SHIMADZU/UV 2600
 • ins-sci@kmitl.ac.th
 • 02-3298400-11 ต่อ 354,402
Spectrofluorometer
 • SHIMADZU/RF-6000
 • ins-sci@kmitl.ac.th
 • 02-3298400-11 ต่อ 354,402

X-Ray Technique

X-ray diffractometer (XRD)
 • Rigaku/Smartlab
 • ins-sci@kmitl.ac.th
 • 02-3298400-11 ต่อ 354,402