ศูนย์เครื่องมือศาลายา มหาวิทยาลัยมหิดล

Bioscience/Life science

Capillary electrophoresis

 • Beckman Coulter
  /PA 800 Plus
 • 02-441-9522

Flow Cytometer

 • Becton Dickinson
  /FALS Calibur
 • 02-441-9522

Protein gel fractinator

 • Agilent Technologies/3100
 • 02-441-9522

Thermal Cycler (PCR)

 • Bio-rad/S1000,Mj
 • 02-441-9522

Thermal Cycler (PCR)

 • Bio-Rad
  /Mini:PCT1148
 • 02-441-9522

Liquid Particle Counter

 • HIAC/9705
 • 02-441-9522

Real Time PCR

 • Applied Biosystems/
  /Quantstudio 5
 • 02-441-9522

Image Analyzer

 • Alphainnotech USA
  /Fluorchem
 • 02-441-9522

MALDI-TOF/TOF

 • Bruker/Autoflex Speed
 • 02-441-9522

Biacore

 • GE Healthcare
  /Biacore T200
 • 02-441-9522

Chromatography/Mass spectrometry

Gas Chromatograph (GC)

 • Agilent Technologies/7890A
 • 02-441-9522

Gas Chromatograph/Mass spectrometer (GC/MS)

 • Agilent Technologies/5975C
 • 02-441-9522

High Performance Liquid Chromatography

 • Dionex/Ultimate 3000 (LPG-3400SD PUMP)
 • 02-441-9522

High Performance Liquid Chromatography

 • Water/Alliance 2695
 • 02-441-9522

Ultra Performance Liquid Chromatograph (UPLC)

 • Water/Acquity Binary Solvent
 • 02-441-9522

LC/MS/MS Q-TOF

 • Bruker/Maxis
 • 02-441-9522

Fast Protein Liquid Chromatograph (FPLC)

 • GE Healthcare
  /AKTApurifier
 • 02-441-9522

Fast Protein Liquid Chromatograph (FPLC)

 • GE Healthcare
  /AKTA Avant 25
 • 02-441-9522

Microscopy

Microscope (Fluorescence Inverted)

 • Nikon/Ti-s
 • 02-441-9522

Microscope (Optical)

 • Nikon/E 200
 • 02-441-9522

Stero Fluorescence Microscope

 • OLYMPUS/SZX16+DP72
 • 02-441-9522

Sample Preparation

Microtome

 • SLEE medical GmbH
  /CUT 6062 Fully
  automatic precision microtome
 • 02-441-9522

Fume Cabinet

 • AIR SCIENCE USA/Pur Air
 • 02-441-9522

Cooling Incubator

 • AQUA®LYTIC
 • 02-441-9522

Oven

 • BINDER/FED 240/Binder
 • 02-441-9522

Laminar Flow Cabinet Class 2

 • Bioquell/ABS 1200
 • 02-441-9522

Refrigerated Centrifuge

 • Eppendorf/5810R
 • 02-441-9522

Speed Vac Concentrator

 • Eppendorf/Concentrator plus
 • 02-441-9522

Homogenizer

 • Heidolph/Silent Crusher M
 • 02-441-9522

Rotary Evaporator

 • Heidolph
  /LABOROTA 4000 ECO
 • 02-441-9522

Autoclave

 • HIRAYAMA/HVA-50
 • 02-441-9522

Autoclave

 • HIRAYAMA/HVA-110
 • 02-441-9522

Freeze Dryer

 • Labconco
  /FreeZone® Plus™ 6
  (Stoppering Tray Dryers)
 • 02-441-9522

Freeze Dryer

 • Labconco
  /FreeZone® Plus™ 6 (Bulk Tray Dryers)
 • 02-441-9522

Shell Freezer

 • Labconco
 • 02-441-9522

Water Bath

 • Memmert/WNB 14
 • 02-441-9522

Ultrafiltration Module

 • Millipore/LabscaleTFF
 • 02-441-9522

Heating Incubator

 • MMM/Incucell
 • 02-441-9522

Incubator Shaker

 • New Brunswick Scientific
  /Innova 43 R
 • 02-441-9522

Freeze Dryer

 • Thermo/Super modulyo
 • 02-441-9522

High Speed Centrifuge

 • Thermo/RC 6 Plus
 • 02-441-9522

Ultra Speed Centrifuge

 • Thermo/WX100
 • 02-441-9522

CO2 Incubator

 • Thermo Forma/3121
 • 02-441-9522

Horizontal Laminar Flow Cabinet

 • Faster/Faster KBN
 • 02-441-9522

Ultrasonic Cleaner

 • POWER SONIC/410
 • 02-441-9522

Spectroscopy

Spectrofluorometer

 • JASCO/FP6200
 • 02-441-9522

Circular Dichroism Spectrometer

 • JASCO/J-815
 • 02-441-9522

Fourier Transform Infrared Spectrophotometer

 • Thermo Fisher Scientific
  /Nicolet 6700
 • 02-441-9522

Spectrophotometer

 • Thermo/Evolution 600
 • 02-441-9522

Microplate Reader

 • TECAN/M200 PRO
 • 02-441-9522

Microplate Reader

 • Thermo/Varioskan Flash
 • 02-441-9522

Flame Atomic Absorption Spectrometer

 • Perkin Elmer/AAnalyst 200
 • 02-441-9522

Graphite Atomic Absorption Spectrometer

 • Perkin Elmer/AAnalyst 600
 • 02-441-9522

Nanodrop Spectrophotometer

 • Thermo/Varioskan Flash
 • 02-441-9522