ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Bioscience/Life science

Amino Acid Analyzer

 • 0-4422-3313-4
 • cste@sut.ac.th

Chromatography/Mass spectrometry

Microflex MALDI-TOF

 • 0-4422-3313-4
 • cste@sut.ac.th

Ion Chromatography

 • 0-4422-3313-4
 • cste@sut.ac.th

Gas Chromatography

 • 0-4422-3313-4
 • cste@sut.ac.th

Gas Chromatography Mass Spectrometry

 • 0-4422-3313-4
 • cste@sut.ac.th

High Performance Liquid Chromatograph

 • 0-4422-3313-4
 • cste@sut.ac.th

Liquid Chromatograph Triple quadrupole

 • LC-QQQ
 • 0-4422-3313-4
 • cste@sut.ac.th

Liquid Chromatograph Mass Spectrometer

 • 0-4422-3313-4
 • cste@sut.ac.th

Elemental Analysis

CNS Analyzer

 • 0-4422-3313-4
 • cste@sut.ac.th

CHNS-O Analyser

 • 0-4422-3313-4
 • cste@sut.ac.th

Atomic Absorption Spectrophotometer

 • 0-4422-3313-4
 • cste@sut.ac.th

Inductively
Coupled Plasma
Mass Spectrometry

 • 0-4422-3313-4
 • cste@sut.ac.th

Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (Laser)

 • 0-4422-3313-4
 • cste@sut.ac.th

Inductively Coupled Plasma Optical Emission Spectrometry

 • 0-4422-3313-4
 • cste@sut.ac.th

Material Properties

Compression Testing Machine 2,000 KN

 • 0-4422-3313-4
 • cste@sut.ac.th

Isothermal Titration Calorimetry (ITC) analysis

 • 0-4422-3313-4
 • cste@sut.ac.th

Universal Testing Machine 2,000 KN

 • 0-4422-3313-4
 • cste@sut.ac.th

Universal Testing Machine 300 KN

 • 0-4422-3313-4
 • cste@sut.ac.th

Particle size analyzer

 • Malvern/Zetasizer-ZS
 • 0-4422-3313-4
 • cste@sut.ac.th

Particle Size Analyser (Laser)

 • HORIBA/LA-950V2
 • 0-4422-3313-4
 • cste@sut.ac.th

Zeta Potential

 • Beckman/Delsa Nano C
 • 0-4422-3313-4
 • cste@sut.ac.th

Surface Area and Pore Size Analyzer

 • Bel-Japan/Bel sorp mini II
 • 0-4422-3313-4
 • cste@sut.ac.th

Microscopy

Atomic Force Microscope

 • Park Systeme/XE-120
 • 0-4422-3313-4
 • cste@sut.ac.th

Microscope (Upright)

 • Nikon/Ni-E
 • 0-4422-3313-4
 • cste@sut.ac.th

Microscope (Inverted)

 • Nikon/Ti-E
 • 0-4422-3313-4
 • cste@sut.ac.th

Focus Ion Beam Scanning Electron microscope

 • Zeiss/AURIGA Series
 • 0-4422-3313-4
 • cste@sut.ac.th

Transmission Electron Microscopy

 • FEI/TECNAI G2 20 S - TWIN
 • 0-4422-3313-4
 • cste@sut.ac.th

Scanning Electron Microscope

 • JEOL/Neoscpe JCM5000
 • 0-4422-3313-4
 • cste@sut.ac.th

Field Emission Scanning Electron Microscope

 • JEOL/JSM-7800F
 • 0-4422-3313-4
 • cste@sut.ac.th

Scanning Electron Microscope

 • JEOL/JSM- 6010LV
 • 0-4422-3313-4
 • cste@sut.ac.th

Scanning Electron Microscope

 • Hitachi/S-3400N
 • 0-4422-3313-4
 • cste@sut.ac.th

Microscope (Upright)

 • Zeiss/Axio Scope.A1 Upright
 • 0-4422-3313-4
 • cste@sut.ac.th

Microsope (Fluorescence)

 • Nikon/80i
 • 0-4422-3313-4
 • cste@sut.ac.th

Sample Preparation

Microave Digestion
and Extraction

 • 0-4422-3313-4
 • cste@sut.ac.th

Sputter Coater (Carbon)

 • Leica/EM ACE600
 • 0-4422-3313-4
 • cste@sut.ac.th

Sputter Coater (Gold)

 • Leica/EM ACE601
 • 0-4422-3313-4
 • cste@sut.ac.th

Sputter Coater (Gold)

 • JEOL/JFC-1100E
 • 0-4422-3313-4
 • cste@sut.ac.th

Sputter Coater (Gold)

 • NeoCoater/MP-19020NCTR
 • 0-4422-3313-4
 • cste@sut.ac.th

Cryostat Microtome

 • AMOS/AST500
 • 0-4422-3313-4
 • cste@sut.ac.th

Critical Point Dryer

 • Leica/EM CPD300
 • 0-4422-3313-4
 • cste@sut.ac.th

Spectroscopy

Fourier Transform Infrared Spectroscopy (Microscope)

 • 0-4422-3313-4
 • cste@sut.ac.th

Fourier Transform Infrared Spectroscopy

 • 0-4422-3313-4
 • cste@sut.ac.th

UV-Visble Spectrophotometer

 • 0-4422-3313-4
 • cste@sut.ac.th

Nuclear Magnetic Resonance Spectroscopy

 • 0-4422-3313-4
 • cste@sut.ac.th

X-Ray Technique

Wavelength Dispersive
X-ray Fluorescence Spectrometer

 • 0-4422-3313-4
 • cste@sut.ac.th

X-Ray Diffractometer

 • 0-4422-3313-4
 • cste@sut.ac.th

Energy Dispersive X-ray Fluorescence

 • 0-4422-3313-4
 • cste@sut.ac.th