ศูนย์เครื่องมือวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น​

Bioscience/Life science

Flow cytometer and cell sorting

 • Molecular devices
  /SpectraMax M5
 • 0945158996
 • suphachira@kku.ac.th

Flow cytometry BECTON DICKINSON

 • BECTON DICKINSON /FACSCanto II
 • 0945158996
 • Supapas@kku.ac.th

Flow cytometry FACSCanto II

 • BECTON DICKINSON /FACSCanto II
 • 0945158996
 • pohnma@kku.ac.th

Microplate reader (Fluorescence)

 • Molecular devices
  /SpectraMax M5
 • 0942891461
 • sawina@kku.ac.th

High Pressure Homogenizer

 • Microfluidizer /M-110P
 • 0942891461
 • sawina@kku.ac.th

IN Cell Analyzer

 • GE/IN Cell analyzer 2000
 • 0870862774
 • suphachira@kku.ac.th

Real-Time PCR

 • BIORAD/CFX96
 • 0944165324
 • d.natthaya96@gmail.com

Chromatography/Mass spectrometry

Gas chromatography (GC)

 • Shimadzu/GC-2014 
 • 0845156658
 • eng-lab@hotmail.com

LC/MS-MS

 • Bruker/Easy-nLC-microOTOF-QII
 • 085-681-7567
 • tonkla.ins@gmail.com

UHPLC-ESI-QTOF-MS

 • Bruker/Compact
 • 092-2604650
 • t.kulthawatsiri@kkuipl.org

HPLC

 • Water/Acquity
 • 0894173185
 • thepit@kku.ac.th

Elemental Analysis

Total Organic Carbon (TOC)

 • Analytik Jena
  /multi N/C 2100sla 
 • 084-7877436
 • jeeranantju@kku.ac.th

Material Properties

Atomic Absorption Spectrophotometer

 • Analytik Jena AG
  /Contra 800
 • 0845156658
 • eng-lab@hotmail.com

MTS Bionix

 •  INSTRON/
  Bionix® Orthopaedic Subsystems (MTS)
 • 0927829658
 • aganis.su@kkumail.com

Particle Size Analyser

 • Malvern/
  ZetaSizer Nano S90
 • 0942891461
 • sawina@kku.ac.th

Nanoparticle size

 • Malvern/
  ZetaSizer Nano ZS
 • 0942891461
 • sawina@kku.ac.th

Microscopy

Atomic force microscope (AFM)

 • PARK/XE-120
 • 0942891461
 • sawina@kku.ac.th

Environmental scanning electron microscope (ESEM)

 • Thermo Scientific
  /Quattro E-SEM
 • 0881662645
 • yuttkh@kku.ac.th

Field-Emission Scanning Electron Microscope (FE-SEM)

 • TESCAN/MIRA
 • 0927829658
 • aganis.su@kkumail.com

Transmission electron microscope (TEM)

 • FEI/TECNAI G2 20
 • 087-068-0025
 • phikra@kku.ac.th

Sperm analyser

 • Hamilton Thorne
  /CEROS II
 • 0944165324
 • d.natthaya96@gmail.com

Focused Ion Beam microscope

 • FEI/ Helios NanoLab G3 CX
 • 0895766004
 • sakssu@kku.ac.th

Sample Preparation

Freeze dryer

 • CHRIST
  /GAMMA 2-16 LSC
 • 088-0687760
 • artich@kku.ac.th

Mini spray dryer

 • BUCHI/B-290
 • 094-526-9446
 • poraph@kku.ac.th

Heat Sealer Type Solid Ink

 • Brother/SN-FRD-1000W
 • 080-4165123
 • Jitaha@kku.ac.th

Dispensing Platform

 • Biodot/U.S.A.
  /BD-XYZ-3210
 • 080-4165123
 • Jitaha@kku.ac.th

Guillotine Cutter

 • Biodot/U.S.A.
  /BD-CM-5000
 • 080-4165123
 • Jitaha@kku.ac.th

Clamshell Lamination Module

 • Biodot/U.S.A.
  /BD-LM-5000
 • 080-4165123
 • Jitaha@kku.ac.th

Assembly Roller

 • Biodot/U.S.A.
  /BD-AR-3000
 • 080-4165123
 • Jitaha@kku.ac.th

Spectroscopy

UV-Vis-NIR Spectrophotometer

 • Agilent technology
  /AL-SYS-UV-6000-M
 • 080-4165123
 • Jitaha@kku.ac.th

Raman Spectrometer

 • HORIBA/XploRA plus
 • 043-363355
 • rungtma@kku.ac.th

Circular Dichroism spectroscopy

 • Jasco/J-815 CD Spectrometer
 • 081954-5310
 • psupha@kku.ac.th

Nuclear Magnetic Resonance spectroscopy (400MHz)

 • Bruker/ Ascend-400 (Prodigy unit)
 • 0819751796
 • kitisakpo@kku.ac.th

X-Ray Technique

X-ray Diffractometer

 • PANalytical
  /EMPYREAN
 • 088-338-7511
 • mongkl@kku.ac.th