วิธีการใช้งานเครื่อง Auto Injection AOC-6000 Shimadzu ที่ต่อเข้ากับเครื่อง GC-MS TQ8050