วิธีการใช้งานเครื่อง Atomic Force Microscope (HITACHI/AFM5500M)